pornjk, pornsam, xpornplease, joyporn, pornpk, foxporn, porncuze, porn110, porn120, oiporn, pornthx, blueporn, roxporn, silverporn, porn700, porn10, porn40, porn900

Domov pro seniory

Projekt vybudování soukromého Domova pro seniory je netradičním podnikatelským záměrem v oblasti sociálních služeb. Klade si za cíl vytvořit komplex aktivního stáří, kde by jeho uživatelé našli úplné spektrum sociální pomoci a aktivity. Snahou je zlepšit kvalitu poskytovaných služeb starým občanům v mikroregionu a zvýšit počet uživatelů pomoci.

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách má Domov registrovanou službu „Domovy pro seniory“ pod identifikátorem 8256894, která mu byla dne 28.12.2010 udělena Krajským úřadem Olomouckého kraje.

Provoz Domova pro seniory se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., vyhláškou č. 505/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a dle obecně platných předpisů.

Poslání Domova

Posláním Domova pro seniory je poskytnutí pobytové sociální služby osobám, kteří mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku či jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby, a to vše s respektem k lidským právům a prostřednictvím individuální podpory či pomoci.

Smyslem služby je, umožnit uživatelům Domova prožít důstojný, a podle jejich přání i aktivní život, a to vše při zachování přirozené vztahové sítě, respektování práv a lidské důstojnosti každého uživatele, přizpůsobeným jeho specifickým potřebám.

Cílová skupina

 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením

Věková struktura cílové skupiny:

Dospělí (55 – 64 let)

Mladší senioři (65 – 80 let)

Starší senioři (nad 80let)

Komu nemůžeme služby poskytnout

 • Osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • Osobám, kteří nejsou schopni pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
 • Osobám, jejichž chování by závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Naším cílem je:

 • Podpořit soběstačnost uživatele, který z důvodu věku nebo svého zdravotního stavu není schopen zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí
 • Vytvořit podmínky pro důstojný a aktivní život
 • Umožnit uživateli, dle jeho schopností, zachování samostatnosti a nezávislosti v co nejvyšší míře
 • Sociální začlenění uživatele a předcházení jeho sociálnímu vyloučení
 • Podporovat uživatele při udržování kontaktů s rodinou a blízkými
 • Aby se uživatelé cítili v bezpečí

Popis Domova

house

Lůžková kapacita Domova je 62 míst,

skládající se z 3 jednolůžkových, 22 dvoulůžkových a 5 třílůžkových pokojů.

Celý areál Domova se nachází v malé obci Dolní Sukolom, vzdálené 1km od Uničova. Domov je na klidném místě, mimo hlavní silnici. Jedná se o nově postavenou jednopatrovou budovu s bezbariérovými přístupy. Budova je stavěna do písmene U, v jejíž středových částích jsou vydlážděná nádvoří sloužící k posezení a různým společenským aktivitám.

Domov je rozdělen na čtyři ošetřovatelské jednotky (A, B přízemí; C, D 1. patro). Propojení přízemí s 1. patrem zajišťují 2 schodiště a osobní výtah.

1.patro slouží pro mobilnější uživatele. Pokoje jsou standardně vybaveny (polohovací postel, skříň, noční stolek, stůl, židle, police, lampička, případně křeslo). Každý pokoj má vlastní koupelnu a sociální zařízení. Podlahy v některých pokojích jsou pokryty koberci, což v celkovém dojmu příjemně navozuje pocit domácího prostředí. 

Přízemí je uzpůsobeno pro imobilní uživatele. Pokoje jsou prostornější a jsou taktéž vybaveny standardním nábytkem a zařízením (polohovací postel, skříň, noční stolek s výklopnou jídelní deskou, stůl, židle, police, lampička, případně křeslo).

Ve všech pokojích jsou přípojky na televize. Stejně tak součástí každého lůžka je i signalizace.

Dále se v Domově nachází jídelna spojená se společenskou místností, kde je umístěna velkoplošná televize a knihovna. Knihovna je také v odpočinkovém koutku s kuchyňkou v 1. patře.

Celodenní strava je připravována ve vlastní kuchyni a je podávána v jídelně, případně donášena na pokoje. Strava je přizpůsobena svým složením a úpravou věku, zdravotnímu stavu uživatelů a zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování. Domov poskytuje svým uživatelům celodenní stravu, vč. stravy dietní. V případě zhoršení zdravotního stavu se jako doplněk stravy podává Nutridrink. Nápoje jsou k dispozici po celý den (černý a ovocný čaj, džus, perlivé i neperlivé vody, ovocné šťávy…).

Prostory Domova, tedy i jednotlivé pokoje jsou denně uklizeny (v případě potřeby několikrát denně nebo dle okamžité potřeby). Součástí úklidu je i vynášení odpadků a zalévání květin. Chráníme životní prostředí a odpad třídíme.

Praní, žehlení a správu prádla zajišťuje profesionální prádelna.

V administrativní části Domova je kancelář ředitele a jednatele Domova, kancelář  sociální pracovnice a pracovníka údržby.

Prostory Domova jsou nekuřácké, kouřit je povolenou pouze ve venkovních prostorách a to na vyhrazených místech. V Domově není dovoleno přechovávat zvířata, nebezpečné chemikálie, topná tělesa, hygienicky závadné předměty a používat otevřený oheň (např. svíčky).  

Vstupní části a společné prostory jsou monitorovány kamerovým systémem. Záběry slouží výlučně na ochranu majetku a odhalení trestné činnosti. Jsou pořizovány bez zvukového záznamu. 

Ošetřovatelská a zdravotní péče

Domov uživatelům poskytuje základní ošetřovatelskou péči, která je v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. § 49 o sociálních službách a prováděcí vyhláškou k zákonu č. 505/2006 Sb. § 15. Tato ošetřovatelská péče je poskytována pracovníky sociální péče a zdravotnickým personálem.

Lékařská péče je v Domově zajišťována smluvním praktickým lékařem, který do zařízení pravidelně dojíždí. V případě potřeby je zajišťována lékařská péče formou lékařské služby první pomoci či rychlou záchrannou pomoci. Dále do Domova dochází pravidelně odborní lékaři (psychiatr, internista, diabetolog, gynekolog, zubní lékař…).

Další zprostředkování lékařské péče zajišťuje Domov; dle zdravotního stavu uživatele či jeho mobility je zajišťována tato péče služebním vozem Domova nebo převozovou službou.

Léky uživatelům vydává zdravotnický personál, který dohlíží na řádné užívání léků a dodržování pokynů lékaře.