Poskytované služby

Domov uživatelům poskytuje:

  • Celoroční ubytování a stravování
  • Zprostředkování lékařské péče, odborné péče praktického lékaře a lékařů specialistů
  • Úklid, praní ložního a osobního prádla, žehlení
  • Podporu či pomoc při zvládání běžných úkonů při osobní hygieně, které uživatel sám nezvládá (pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, pomoc s celkovou hygienou těla, pomoc při péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC)
  • Podporu či pomoc při zvládání běžných úkonů o vlastní osobu, které uživatel sám nezvládá (pomoc při oblékání a svlékání vč. speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, pomoc při vstávání z lůžka, ulehání, změna poloh, pomoc při podávání jídla a pití, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru)
  • Základní sociální poradentství, sociálně terapeutické činnosti, canisterapii
  • Procvičování k odstraňování či zmírňování motorických handicapů, vzdělávací a aktivizační činnosti – volnočasové a zájmové aktivity, pomoc při obnovení kontaktu s přirozeným sociálním prostředím
  • Zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím (podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob)
  • Pomoc při uplatňování a prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů)
  • Podpora a pomoc sociální pracovnice, služba odborného zdravotnického personálu a pracovníků sociální péče
  • V případě lékařského doporučení zprostředkování péče rehabilitačního personálu
  • Zajišťování dalších služeb (kadeřník, holič, pedikúra aj.)
  • Pomoc s vyřizováním osobních záležitostí (úřady, instituce)

V rámci aktivizačních činností mimo jiné poskytujeme:

  • Trénink paměti pro psychický rozvoj klienta např. doplňování, hádání, vymýšlení apod.
  • Diskuze na různá témata
  • Předčítání denního tisku, zajímavostí, životopisů, beletrie
  • Společenské hry, umělecké a tvůrčí práce
  • Pro zájemce konání pravidelných bohoslužeb
  • Společné sledování filmů
  • Procvičování myšlení, paměti, komunikace, učení se (mluvenou řeč, neverbální projevy atd.) ale i motoriku (chůzi, pohyb paží, rukou a prstů atd.)
  • Reminiscenční terapie
  • Procházky a posezení na zahradě našeho Domova
  • Společné oslavy narozenin a svátků včetně pohoštění
  • Různé společenské akce

Plán aktivizačních činností

Pondělí 13:00- 14:30
Tvůrčí aktivity:

  • arteterapie – míchání barev, vybarvování, práce s papírem, výroba z papíru, výroba obrázků z fazolí…
  • muzikoterapie – práce s texty písní, zpěv písní, poslech písní
  • biblioterapie – čtení bible, příběhů, detektivek

Úterý 13:30 – 14:30
Pohybové aktivity:

  • cvičení – cviky na židli (procvičení krčního a zádového svalstva, posilování rukou a nohou), dechové cvičení, relaxační cvičení, procvičování mimických svalů, procvičování hrubé a jemné motoriky, cvičení s pomůckami (míčky, míče, guma)
  • procházky
  • pohybové hry na podporu komunikace – hra s plachtou, házení kroužků na dřevěný kříž, házení míče na plachtu s čísly, házení s míčem, společenské hry (bingo, kvízy, deskové hry)

Středa 13:00 – 14:30
Smyslová aktivizace:

  • cvičení krátkodobé paměti – zapamatování předmětů, zapamatování slov, zapamatování příběhu, převyprávění příběhu
  • cvičení dlouhodobé paměti – míchání barev, hry podporující slovní zásobu (synonyma, čísla v příslovcích, poházená písmena ve jménech, přeházená písmena v názvech jídla, nacházení dvojic)

Čtvrtek 13:30 – 14:30
Pohybové aktivity:

  • cvičení – cviky na židli (procvičení krčního a zádového svalstva, posilování rukou a nohou), dechové cvičení, relaxační cvičení, procvičování mimických svalů, procvičování hrubé a jemné motoriky, cvičení s pomůckami (míčky, míče, guma)
  • procházky
  • pohybové hry na podporu komunikace – hra s plachtou, házení kroužků na dřevěný kříž, házení míče na plachtu s čísly, házení s míčem

Pátek 13:00- 14:30
Tvůrčí aktivity:

  • arteterapie – míchání barev, vybarvování, práce s papírem, výroba z papíru, výroba obrázků z fazolí…
  • muzikoterapie – práce s texty písní, zpěv písní, poslech písní
  • biblioterapie – čtení bible, příběhů, detektivek

Kulturní akce pořádané zařízením

  • termín konání je zveřejněn na nástěnkách a pozvánky jsou klientům rozneseny 

Duchovní aktivity –

  • pravidelná mše svatá konaná 1x měsíčně
  • zpověď individuálně dle přání klienta

Canisterapie –

  • do zařízení dochází pravidelně 1x za 14 dní canisterapeutka s pejsky

Individuální aktivizace konané na pokojích klientů dle jejich přání

  • biblioterapie, muzikoterapie, rozhovor…

 

Činnosti pro nevidomé a slabozraké klienty:

Dne 18.1.2016 proběhlo v našem zařízení školení pracovníky z Tyflocentra a Tyfloservisu – střediska poskytující služby slabozrakým a nevidomým. Školení proběhlo na téma správná manipulace s klienty nevidomými a slabozrakými, vhodné pomůcky pro klienty z oblasti péče o vlastní osobu, aktivizační techniky a potřebné pomůcky.

Důležité je při práci s nevidomými a slabozrakými klienty co nejvíce podporovat jejich samostatnost. Především při mobilitě, oblékání, stravování a hygienické péči. Je potřeba činnosti a prostředí popisovat.

Aktivizační činnosti pro nevidomé a slabozraké klienty

  • vzpomínková krabice – umístění vzpomínkových předmětů, které klientovi připomínají dřívější vzpomínky a pomocí hmatu předměty definovat a popovídat si o jejich významu
  • práce s látkami – poznávání druhu látky podle hmatu, párání svetrů
  • navlékání korálků – navlékání dostatečně velkých korálků na vlasec nebo silnější nit
  • poslech knih a časopisů – přehrát klientům knihy a časopisy, které je zajímají. Tyto nahrávky poskytuje Knihovna a tiskárna pro nevidomé K.E.Macana
  • cvičení na lůžku – zvolit vhodné techniky pro klienta z hlediska mobility

Pomůcky pro nevidomé a slabozraké klienty

  • indikátory hladiny – umožní zaznamenat hladinu tekutiny při nalévání nápoje
  • zvukové hodiny
  • materiálová kapsa – umožňuje rozpoznat materiály látek a tvary
  • pexesa pro nevidomé a slabozraké
  • audioknihy a časopisy
  • masážní míčky
  • mobilní telefon pro nevidomé a slabozraké